Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.04.2017 18:30

April 3 2017
Rådhuset, Møterom 309
18:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
14/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 21.02.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
15/17 TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
16/17 ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (2)
17/17 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
18/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR FEBRUAR
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
19/17 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 03.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
20/17 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 03.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll