Møte i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.01.2017 18:30

Januar 24 2017
Solstein, Hjelpemiddellageret
18:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 22.11.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/17 ÅRSMELDING 2016 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
3/17 TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
4/17 AKTIVITETSPLIKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
5/17 BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
6/17 REFERATSAKER - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 24.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
7/17 EVENTUELT - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 24.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll