Møte i Eldrerådet 21.11.2017 10:00

November 21 2017
Rådhuset, Formannskapssalen
10:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
35/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 29.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
36/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 31.10.17
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
37/17 ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (6)
38/17 FOREBYGGING AV SELVMORD I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
39/17 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN - BRUKERMEDVIRKNING (OPEN SPACE)
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
40/17 MØTEPLAN 2018 - ELDRERÅDET OG RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
41/17 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 21.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
42/17 EVENTUELT - ELDRERÅDET 21.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll