Møte i Eldrerådet 29.08.2017 10:00

August 29 2017
Kopervik bu- og behandlingsheim
10:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
29/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 06.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
30/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 31.07.17 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
31/17 INNSPILL TIL BUDSJETT 2018 - ELDRERÅDET / RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
32/17 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 29.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
33/17 EVENTUELT - ELDRERÅDET 29.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
34/17 KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll