Møte i Eldrerådet 06.06.2017 09:30

Juni 6 2017
Rådhuset, Formannskapssalen
09:30

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
21/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 03.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
22/17 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
23/17 VEA SYKEHJEM 2 - PLANLEGGING AV DRIFTSOPPSTART
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
24/17 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (2)
25/17 OVERFØRING AV VASKERIDRIFT TIL SOLSTEIN AS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
26/17 LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (3)
27/17 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 06.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
28/17 EVENTUELT - ELDRERÅDET 06.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll