Møte i Eldrerådet 03.04.2017 10:00

April 3 2017
Skudenes bu- og behandlingsheim
10:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
13/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 21.02.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
14/17 ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
15/17 TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
16/17 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
17/17 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
18/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR FEBRUAR
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
19/17 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 03.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
20/17 EVENTUELT - ELDRERÅDET 03.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll