Møte i Eldrerådet 21.02.2017 10:00

Februar 21 2017
Rådhuset, Formannskapssalen
10:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
8/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 24.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
9/17 RUTINER FOR MÅLTIDER I INSTITUSJONER I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
10/17 HØRING - FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENST
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
11/17 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 21.02.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
12/17 EVENTUELT - ELDRERÅDET 21.02.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll