Møte i Eldrerådet 24.01.2017 10:00

Januar 24 2017
Åkra bu- og behandlingsheim, kantinen
10:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ELDRERÅDET 22.11.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/17 ÅRSMELDING 2016 - ELDRERÅDET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
3/17 TILSKUDD TIL VIRKSOMHET FOR ELDRE - SØKNADSFRIST
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
4/17 TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
5/17 BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
6/17 REFERATSAKER - ELDRERÅDET 24.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
7/17 EVENTUELT - ELDRERÅDET 24.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll