Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 20.09.2017 18:00

September 20 2017
Rådhuset, NB! Arbeidsseminar Pasientsikkerhetsprogrammet
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
49/17 PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET - ARBEIDSSEMINAR 20.09.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll