Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 22.03.2017 17:00

Mars 22 2017
Kommunestyresalen NB! Arbeidsseminar Pasientsikkerhetsprogr.
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
18/17 PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET - ARBEIDSSEMINAR 22.03.2017 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll