Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 22.11.2017 18:00

November 22 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
60/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 25.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
61/17 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
62/17 ORIENTERING OG ERFARINGENE HITTIL ETTER OMLEGGING AV HELSESTASJON FOR UNGDOM (HFU)
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
63/17 ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (8)
64/17 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN - BRUKERMEDVIRKNING (OPEN SPACE)
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
65/17 FOREBYGGING AV SELVMORD I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (3)
66/17 KORMT BRYGGHUS AS - SØKNAD OM SERVERINGS-, SKJENKE- OG TILVIRKNINGSBEVILLING
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
67/17 MØTEPLAN 2018 - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
68/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 31.10.17
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
69/17 BUDSJETT 2018
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
70/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 22.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll