Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 25.10.2017 18:00

Oktober 25 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
50/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 30.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
51/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL ARBEIDSSEMINAR - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 20.09.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
52/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 30.09.17
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
53/17 BARNEFATTIGDOM Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
Behandling (2)
54/17 MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
55/17 OPPFØLGING AV TILSYN MED KARMØY KOMMUNE I IDA-SAKEN
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
56/17 FORVALTNINGSREVISJON AV BARNEVERNTJENESTEN - OPPFØLGING AV DELOITTE-RAPPORT
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
57/17 SAK VEDRØRENDE INNVANDRERRÅD
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
58/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 25.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
59/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 25.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll