Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 30.08.2017 18:00

August 30 2017
Formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
42/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL -HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 07.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
43/17 KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
Behandling (1)
44/17 AKTIVITETSPLIKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP - EVALUERING Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
Behandling (4)
45/17 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SKUDENES BRYGGERI AS
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
46/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 31.07.17 Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
Behandling (1)
47/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 30.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
48/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 30.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll