Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 18:00

Juni 7 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
30/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 22.03.2017
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
31/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
32/17 HELSESTASJON FOR UNGDOM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
33/17 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (2)
34/17 OVERFØRING AV VASKERIDRIFT TIL SOLSTEIN AS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (3)
35/17 ETABLERING AV NY BARNEBOLIG
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
36/17 VEA SYKEHJEM 2 - PLANLEGGING AV DRIFTSOPPSTART
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
37/17 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING CAFE NELLY, AVALDSNES
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
38/17 SØKNAD OM SALGSBEVILLING GULATING ØLUTSALG KARMØY, BYGNES
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
39/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR. 30.04.17
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
40/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 07.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
41/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 07.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll