Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 04.04.2017 18:00

April 4 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
19/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 22.02.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
20/17 ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
21/17 AVTALER SOM UTLØPER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
22/17 TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
23/17 FAMILIESENTER KARMØY BARNEVERN 2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
24/17 PLAN FOR INTERNKONTROLL I BARNEVERNET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
25/17 KOMMUNALT TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 2017 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
26/17 ÅRSMELDING 2016 FOR NOROSUN SKJENKE- OG SALSKONTROLL VERTSKOMMUNESAMARBEID
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
27/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR FEBRUAR
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
28/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
29/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll