Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 22.02.2017 18:00

Februar 22 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
9/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 25.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
10/17 HØRING - FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENST
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
11/17 OPPLÆRINGSPLAN KARMØY BARNEVERN 2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
12/17 FAMILIESENTER KARMØY BARNEVERN 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
13/17 RUTINER FOR MÅLTIDER I INSTITUSJONER I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
14/17 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP - HØYEVARDE FYRHOTELL
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
15/17 SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
16/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 22.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
17/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 22.02.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll