Møte i Hovedutvalg helse og omsorg 25.01.2017 18:00

Januar 25 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 23.11.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/17 BUDSJETT 2017/ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HELSE- OG OMSORGSETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
3/17 AKTIVITETSPLIKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
4/17 TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
5/17 MANDAT FOR PLANARBEID - RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
6/17 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING HOLMEN BRYGGE - BADEHUSET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
7/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 25.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
8/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 25.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll