Møte i Administrasjonsutvalget 05.04.2017 18:00

April 5 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
5/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 01.02.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
6/17 FORVALTNINGSREVISJON - HÅNDTERING AV VARSLINGSSAKER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
7/17 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M FEBRUAR 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
8/17 PRAKTISERING AV GAMMEL ARBEIDSMILJØLOV
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
9/17 STATUS IHT. ANSETTELSER OG HJEMLER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
10/17 NY ORGANISERING - POLITISK SEKRETARIAT
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
11/17 REFERATSAKER - ADMINISTRASJONSUTVALGET 05.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
12/17 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 05.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll