Møte i Administrasjonsutvalget 07.12.2017 18:00

Desember 7 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
27/17 GOKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 06.09.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
28/17 VALG FOR FRAMTIDA 2018-2023
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
29/17 VARSLINGSSAK
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
30/17 SYKEFRAVÆR T.O.M. OKTOBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
31/17 MØTEPLAN - ADMINISTRASJONSUTVALGET 2018
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
32/17 REFERATLISTA - ADMINISTRASJONSUTVALGET 07.12.207
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
33/17 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 07.12.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll