Møte i Administrasjonsutvalget 06.09.2017 18:00

September 6 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
20/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ADMINISTRASJONSUTVALGET 07.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
21/17 OMORGANISERING AV OPPVEKST- OG KULTURETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
22/17 ORGANISATORISKE JUSTERINGER I RÅDMANNENS STAB
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
23/17 LÅN AV UTSTYR TIL ANSATTE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
24/17 SYKEFRAVÆR T.O.M. JULI 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
25/17 REFERATLISTEN - ADMINISTRASJONSUTVALGET 06.09.2017
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
26/17 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 06.09.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll