Møte i Administrasjonsutvalget 07.06.2017 18:00

Juni 7 2017
Rådhuset, kommunestyresalen NB!
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
13/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ADMINISTRASJONSUTVALGET 05.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
14/17 OVERSENDELSESFORSLAG FRA FORMANNSKAPET 29.05.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
15/17 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M APRIL 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
16/17 OVERFØRING AV VASKERIDRIFT TIL SOLSTEIN AS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
17/17 LÅN AV UTSTYR TIL ANSATTE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
18/17 REFERATLISTE ADMINISTRASJONSUTVALGET 07.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
19/17 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 07.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll