Møte i Administrasjonsutvalget 01.02.2017 18:00

Februar 1 2017
Rådhuset, formannskapssalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 14.12.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/17 FRAVÆRSTALL FOR 2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
3/17 NY ORGANISERING KARMØY PPT
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
4/17 EVENTUELT - ADMINISTRASJONSUTVALGET 01.02.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll