Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 07.12.2017 17:00

Desember 7 2017
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
163/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 09.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
164/17 KARMØY KOMMUNES BYGGESKIKKPRIS 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
165/17 16/5 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - BRUKSENDRING TIL MØTE-FORSAMLINGSLOKALE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
166/17 82/40 - HINDARÅKERVEGEN, HINDERÅKER - TILBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING - U.OFF. SENDES I EGEN SENDING Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
167/17 1/173 - VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG BYGG 3 - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
168/17 129/39 - BJØRGESTIEN, STANGE - TILBYGG LAGER
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
169/17 142/788 - TUNVEGEN, STORASUND, SØKNAD OM ENEBOLIG M/INTEGRERT GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
170/17 1/172 - OSPØYVEGEN, VEDØY - BRUKSENDRING TIL FRITIDSBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
171/17 PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (21)
Protokoll
Behandling (1)
172/17 PLAN 2088 - REGULERINGSPLAN FOR TANGEN - 8/2 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
173/17 PLAN 164-1 - REGULERINGSPLAN FOR HÅLANDSVÅGEN - 42/30 - ENDRING AV SMÅBÅTANLEGG TIL NAUST
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
174/17 PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67 OG 257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTUMINNE
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
175/17 PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (1)
176/17 KLAGEBEHANLDING - PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (4)
177/17 PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE -
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
178/77 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 07.12.2017
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
179/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 07.12.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll