Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 09.11.2017 17:00

November 9 2017
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
149/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 05.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
150/17 MØTEPLAN 2018 - FOLKEVALGTE ORGANER I KARMØY - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
151/17 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 - 2021
Saksdokumenter med vedlegg (37)
Protokoll
Behandling (3)
152/17 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. PÅLEGG OM RETTING - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
153/17 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - DISPENSASJON FRA PBL § 18-1
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
154/17 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
155/17 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (21)
Protokoll
Behandling (3)
156/17 70/14 - FRADELING AV BOLIGHUS PÅ LANDBRUKSEIENDOM - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
157/17 16/5 - MEDHAUGVEGEN, MEDHAUG - BRUKSENDRING TIL MØTE-FORSAMLINGSLOKALE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
158/17 PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/4 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
Behandling (1)
159/17 PLAN 1027 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONG FERKING - 22/212, 214 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
160/17 PLAN 1005 - OMRÅDEREGULERING FOR G/S-VEG LANGS FV 47, KIRKELEITE - SKUDENES UNGDOMSSKOLE -
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
161/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 09.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
162/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 09.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll