Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 05.10.2017 17:00

Oktober 5 2017
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
123/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 31.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
124/17 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (1)
125/17 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
126/17 72/174 - SKÅR - NYBYGG TOMANNSBOLIG M/CARPORTER OG BOD - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
127/17 112/264 - DØLEVEGEN, SKRE. PÅLEGG OM RETTING - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
128/17 89/14 - VÅGE, SØNDRE. PÅBYGG, LEILIGHETER OVER BUTIKKSENTER - KLAGE PÅ FERDIGATTEST
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
129/17 4/469 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - ØYSTEIN STRØMØ - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
130/17 4/49 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - KURT MUNKEJORD - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
131/17 4/383 - RØRLEGGERMELDING - BESTÅENDE BYGG - HELLEN GERHARDSEN - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
132/17 25/26 - LANGÅKER - DELING AV GRUNNEIENDOM, TILLEGGSJORD - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
133/17 119/1 OG 119/7 - MYKJE - DELING, DISPENSASJON PBL, BRUKSRASJONALISERING - BEHANDLING, FYLKESMANNENS KLAGE
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
Behandling (1)
134/17 88/255 - SØNDRE VELDE - NYBYGG 4-MANNSBOLIG - DISPENSASJON FRA PBL § 18-1
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
135/17 PLAN 1018 - REGULERINGSPLAN FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/157, 300, 694
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (4)
136/17 PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (8)
137/17 PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
138/17 PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
139/17 PLAN 5081 - DETALJREGULERING FOR SOLDALEN - 123/4 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
140/17 PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
141/17 PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
142/17 PLAN 5079 - DETALJREGULERING FOR SPANNADALEN - DEL AV 148/947 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (7)
143/17 PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
Behandling (1)
144/17 PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (28)
Protokoll
Behandling (4)
145/17 PLAN 113-3 - REGULERINGSPLAN FOR GAMLE SKUDENESHAVN - ENDRING AV BESTEMMELSER FOR VIRKSOMHETER OG PARKERING -
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
146/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 05.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
147/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 05.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
148/17 SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY 2018 - 2021
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (4)