Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 31.08.2017 17:00

August 31 2017
Rådhuset, formannskapssalen NB!
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
96/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 08.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
97/17 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
Behandling (1)
98/17 4/450 - MUNKAJORD - OPPFØRING AV BRYGGE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (24)
Protokoll
Behandling (3)
99/17 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (2)
100/17 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (4)
101/17 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - FORSTØTNINGSMUR OG NYBYGG BOD
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
102/17 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (2)
103/17 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (2)
104/17 21/119 - SANDHØLVEGEN, STAVA - NYBYGG TOMANNSBOLIG, CARPORTER OG BODER - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
105/17 50/47 - FALNES PRESTEGÅRD - UTSLIPPSTILLATELSE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
106/17 PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (33)
Protokoll
Behandling (2)
107/17 PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
108/17 PLAN 5065 - REGULERINGSPLAN FOR VORMEDALSVEGEN - KLAGEBEHANDLING I
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (3)
109/17 PLAN 5065 - REGULERINGSPLAN FOR VORMEDALSVEGEN - KLAGEBEHANDLING II
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (4)
110/17 PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (23)
Protokoll
111/17 PLAN 2088 - REGULERINGSPLAN FOR TANGEN - 8/2 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
112/17 PLAN 1018 - REGULERINGSPLAN FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/157, 300, 694
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (3)
113/17 PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG - 72/156,157 -
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
114/17 PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE -
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
115/17 PLAN 3004-2 - REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING PÅ BYGNES - ENDRING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
116/17 PLAN 423-4 - REGULERINGSPLAN FOR BØNESET - ENDRING - 146/67 OG 257 - PLASSERING AV HENSYNSSONE KULTUMINNE
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
117/17 PLAN 2060-3 - DETALJREGULERING FOR ENGVEGEN, ÅKREHAMN - JUSTERING AV TRASE SØNDRE DEL
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
118/17 PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN - 66/4
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (2)
119/17 PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - ENDRING - KAIAREAL OG HAVNEOMRÅDE I SJØ - 15/217 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
120/17 REVIDERT 28.08.2017 - PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
121/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 31.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
122/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 31.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll