Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 08.06.2017 17:00

Juni 8 2017
Rådhuset, Formannskapssalen NB!
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
70/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 27.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
71/17 BEHANDLING AV KLAGE PÅ PÅLEGG OM UTBEDRING AV PRIVAT KLOAKK GNR. 148, BNR. 113
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
72/17 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - ENDRING AV STØRRELSE PÅ BRYGGE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (3)
73/17 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (1)
74/17 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
75/17 22/12 - FERKINGSTAD - DELING DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (2)
76/17 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (26)
Protokoll
Behandling (3)
77/17 119/1 OG 119/7 - DELING TILLEGGSJORD, FRADELING AV GÅRDSTUN M.M. - KLAGEBEHANDLING DISPENSASJON PBL.
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
78/17 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (32)
Protokoll
Behandling (3)
79/17 31/10 - HAGA - DISPENSASJON, DELING AV GRUNNEIENDOM - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
80/17 114/167 - HESTFARET, NORDRE EIKE, NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
81/17 PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (32)
Protokoll
Behandling (1)
82/17 PLAN 1018 - REGULERINGSPLAN FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/157, 300, 694
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
83/17 PLAN 1024 - DETALJREGULERING FOR NESET, SKUDENESHAVN - 46/40 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
84/17 HTM 08.06.17 - PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (21)
Protokoll
85/17 PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
86/17 PLAN 3037 - DETALJREGULERING FOR BYGNESHALVØYA SØR - INDUSTRI OG KOMMUNALT RENSEANLEGG, 102/2 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (30)
Protokoll
87/17 PLAN 2101 - DETALJREGULERING FOR STEINARSJØEN - 2/331 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
88/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 08.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
89/17 PLAN 226-22 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA SENTRUM I OG II - ENDRING FRA LEKEPLASS TIL BOLIG - 15/937
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
90/17 PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
91/17 PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
Behandling (1)
92/17 PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
Behandling (2)
93/17 59/22 - ØSTREMLIA, NORDRE KOPERVIK - RIVING OG NYBYGG ENEBOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (47)
Protokoll
Behandling (2)
94/17 15/2443 - JORUNDVEGEN, ÅKRA - NYBYGG ENEBOLIG
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
95/17 148/978 - SPANNAVEGEN, NORHEIM - DISPENSASJON FOR DETALJHANDEL
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll