Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 27.04.2017 17:00

April 27 2017
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
44/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 09.03.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
45/17 KLAGESAK: 98/133 - RØRLEGGERMELDING: NYBYGG - TILTAKSHAVER: HUSEBY
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
46/17 102/140 - BYGNES, NYBYGG LAGERHALL - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
47/17 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (3)
48/17 4/450 - MUNKAJORD - OPPFØRING AV BRYGGE- KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
Behandling (2)
49/17 73/36 - SUND - UTVIDELSE AV EKSISTERENDE KAIANLEGG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
50/17 63/124 - NORDSTOKKE. DEMONTERING AV EKSISTERENDE GARASJE/RUBBHALL - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
51/17 57/630 - SKUDENESHAVN - PÅLEGG OM FJERNING OG TILBAKEFØRING -KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
52/17 1/14 - PORSHOLMEN, VEDØY - ENDRING AV STØRRELSE PÅ BRYGGE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (2)
53/17 MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK - PBL §13-1
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
54/17 PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
55/17 PLAN 4052 - REGULERINGSPLAN FOR KALSTØ - DEL AV 83/28 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (27)
Protokoll
Behandling (7)
56/17 PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
57/17 PLAN 1025 - DETALJREGULERING FOR HABNAVÅGEN, SYRE BÅTFORENING - 38/163
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
58/17 PLAN 312-12 - REGULERINGSPLAN FOR SKÅRTUNET 2 - ENDRING AV VEG
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
59/17 PLAN 2070 - DETALJREGULERING FOR KROKHAUGEN - 4/12 M.FL. KLAGESAK
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (5)
60/17 PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
61/17 FORSLAG - 1 GB - OFF. ETTERSYN - PLAN 2041-1 - OMRÅDEREGULERING FOR ÅKRAØYNÅ OG HOLMANE - 15/460 M.FL. - ENDRING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
62/17 KLAGESAK I
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (5)
63/17 KLAGESAK II
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (3)
64/17 KLAGESAK III
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (6)
65/17 KLAGESAK IV
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (7)
66/17 KLAGESAK V
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (4)
67/17 PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (1)
68/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 27.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
69/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 27.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll