Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 09.03.2017 17:00

Mars 9 2017
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
24/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 26.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
25/17 INNFØRING AV NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIING OG TILSYN I BRANNOBJEKTER MED FYRINGSANLEGG
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
26/17 BUDSJETT 2017 - TEKNISK ETAT
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
27/17 86/94 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG BRAKKERIGG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
28/17 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
29/17 3/387 - URVEGEN, ØSTHUS - FYLLING I SJØ, NYBYGG 2 NAUST OG KAI - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
Behandling (2)
30/17 102/140 - BYGNES, NYBYGG LAGERHALL - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
31/17 3/19 - URVEGEN, ØSTHUS - NYBYGG NAUST - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (28)
Protokoll
Behandling (2)
32/17 2/177, 292 - SÆVIK - STEINFYLLING I SJØ - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
33/17 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET, DISPENSASJON FRA PBL § 18-2
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (2)
34/17 21/15 - DISPENSASJON, FRADELING BOLIGHUS NR. 2 - KLAGE FRA FYLKESMANNEN
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (3)
35/17 PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
36/17 PLAN 5052 - DETALJREGULERING FOR NY EIKEVEG
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
37/17 PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
38/17 PLAN 449 -1 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES KULTURVERNOMRÅDE - ENDRING - UTVIDELSE AV PARKERINGSAREAL - DEL AV 86/1 -
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
39/17 PLAN 3031 - DETALJREGULERING FOR SKÅR - 72/141 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
Behandling (2)
40/17 PLAN 2081 - DETALJREGULERING FOR STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN - 15/950 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (34)
Protokoll
Behandling (3)
41/17 PLAN 488-3 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING - UTVIDELSE AV KAIAREAL MOT ØST- DEL AV 86/23 -
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
42/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 09.03.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
43/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 09.03.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll