Møte i Hovedutvalg teknisk og miljø 26.01.2017 17:00

Januar 26 2017
Rådhuset, kommunestyresalen
17:00

Alle møtedokumenter (PDF) - Størrelse 415.82MB. Generert 23.03.2020 15:06 - Åpne i GoodReader

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ DEN 08.12.2016.
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/17 SMIL STRATEGI - PERIODEN 2017-2020
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
3/17 147/3 - MOKSHEIM, AVSLAG DISPENSASJON, DELING - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
4/17 2/116 - KVARTNESVEGEN, SÆVIK - SØKNAD OM DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Behandling (2)
5/17 2/296 - RUNDHAGEN, SÆVIK - BRUKSENDRING TIL ENEBOLIG MED LEILIGHET - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (1)
6/17 22/12 - FERKINGSTAD - DELING DISPENSASJON - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Behandling (1)
7/17 15/1009 - STONGVEGEN, ÅKRA - SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON OG GJERDE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
8/17 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. TILBYGG TIL FORRETNINGSLOKALE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
9/17 102/207 - VESTHEIMVEGEN, BYGNES. NYBYGG, FORRETNINGSLOKALE - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
10/17 15/173 - ØYAVEGEN, ÅKRA - RIVING AV BOLIG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
11/17 86/94 - HUSØYVEGEN, AVALDSNES - NYBYGG BRAKKERIGG - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
12/17 PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (26)
Protokoll
Behandling (1)
13/17 PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
14/17 PLAN 2085 - DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK - 15/2078 M.FL. - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (29)
Protokoll
Behandling (3)
15/17 PLAN 1018 - REGULERINGSPLAN FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/157, 300, 694
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
16/17 PLAN 319-27 - REGULERINGSPLAN FOR ØSTREM - ENDRING BYA, FRA PARKBELTE TIL BOLIG-/FRIOMRÅDE -
Saksdokumenter med vedlegg (19)
Protokoll
Behandling (1)
17/17 PLAN 3010-1 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING AV AVKJØRSEL OG BUSSLOMME
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
18/17 PLAN 3010-2 - REGULERINGSPLAN FOR G/S-VEG, BYGNES - SØYLEBOTN - ENDRING FRA NAUST TIL ANNEN VEGGRUNN
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
19/17 PLAN 1023 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRØNEVIK, SYREVÅGEN - 38/6 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (18)
Protokoll
Behandling (1)
20/17 PLAN 5045 - DETALJREGULERING - FV 932 SALHUSVEGEN - SYKKELFELT OG FORTAU -
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
21/17 PLAN 5065 - REGULERINGSPLAN FOR VORMEDALSVEGEN
Saksdokumenter med vedlegg (30)
Protokoll
Behandling (1)
22/17 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 26.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
23/17 EVENTUELT - HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 26.01.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll