Møte i Formannskapet 18.12.2017 16:00

Desember 18 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
155/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.12.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
156/17 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 20.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
157/17 OVERFØRING AV UBRUKTE MIDLER FRA 2017 TIL 2018
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
158/17 GRUNNERVERV/INNLØSNING ÅKRA
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
159/17 PLAN FOR FRIVILLIGHET 2018-2022
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
160/17 STØTTE TIL GEITUNGEN FYR
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
161/17 STATUS FOR FARTRADE-ARBEIDET I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
162/17 ETABLERING AV TILSYN ETTER FORSKRIFT OM TILSYN MED SALG AV TOBAKKSVARER MV.
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
163/17 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - HOOK FOOD & DRINKS - OVERDRAGELSE FRA FISKARBONDEN SPISERI AS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
164/17 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 18. DESEMBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
165/17 EVENTUELT FORMANNSKAPET 18. DESEMBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll