Møte i Formannskapet 27.11.2017 16:00

November 27 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
133/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
134/17 UNGDOMSRÅD I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
135/17 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I KARMØY KOMMUNE - FORSLAG TIL ENKELTE JUSTERINGER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
136/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR. OKTOBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
137/17 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE - ENDRINGER AV PROSJEKTER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
138/17 UTREDNING SKOLEBRUKSPLAN SONE 2
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
139/17 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
140/17 ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (9)
141/17 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 100 MILLIONER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (6)
142/17 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
143/17 RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN - BRUKERMEDVIRKNING (OPEN SPACE)
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (4)
144/17 FOREBYGGING AV SELVMORD I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (4)
145/17 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 - 2021
Saksdokumenter med vedlegg (37)
Protokoll
Behandling (4)
146/17 STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2018-2023
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
147/17 DELTAKELSE I NETTVERK FOR NYE BYVEKSTAVTALER - NTP 2022 - 2032
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
148/17 KORMT BRYGGHUS AS - SØKNAD OM SERVERINGS-, SKJENKE- OG TILVIRKNINGSBEVILLING
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
149/17 TIDENS MINDE / ANKERSKÅLEN AS - SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GR. 3 (BRENNEVIN)
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
150/17 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 27. NOVEMBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
151/17 EVENTUELT FORMANNSKAPET 27. NOVEMBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
152/17 PLAN FOR KARMØY NÆRINGSFOND
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)