Møte i Formannskapet 06.11.2017 16:00

November 6 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
127/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
128/17 ANSETTELSE AV NY RÅDMANN - FRAMDRIFT M.M.
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
129/17 OVERTAGELSE AV RENOVASJON ETTER KONKURS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
130/17 BARNEFATTIGDOM Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
Behandling (3)
131/17 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 6. NOVEMBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
132/17 EVENTUELT FORMANNSKAPET 6. NOVEMBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll