Møte i Formannskapet 30.10.2017 16:00

Oktober 30 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
116/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
117/17 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 23.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
118/17 MØTEPLAN 2018 - FOLKEVALGTE ORGANER I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
119/17 EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER - ORGANISERING I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
120/17 SYKKELBYAVTALE FOR HAUGESUND OG FASTLANDSDELEN AV KARMØY 2018 - 2021
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (5)
121/17 TILSTANDSRAPPORT FOR KARMØYSKOLEN - SKOLEÅRET 2016/17
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
122/17 RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (1)
123/17 NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
124/17 SØKNAD OM INTERKOMMUNAL STØTTE HAUGALAND HESTESPORT ARENA
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
125/17 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 30. OKTOBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (23)
Protokoll
126/17 EVENTUELT FORMANNSKAPET 30. OKTOBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll