Møte i Formannskapet 02.10.2017 16:00

Oktober 2 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
98/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.08.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
99/17 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 18.09.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
100/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR. AUGUST 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
101/17 KOMMUNEOVERLEGEFUNKSJONEN I KARMØY KOMMUNE Saksdokumenter med vedlegg (0) Protokoll
Behandling (2)
102/17 OVERFØRING AV EIENDOM AS KARMØY RÅDHUS
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
103/17 SALG AV SØRHÅLAND SKOLE
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
104/17 FJORD MOTORPARK - EKSPROPRIASJON
Saksdokumenter med vedlegg (41)
Protokoll
105/17 SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
106/17 HAUGALANDSPAKKEN AS
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (4)
107/17 HAUGALAND BOMPENGESELSKAP
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (2)
108/17 STØTTE TIL CHAMPIONS LEAGUE-KAMP MOT BARCELONA
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
109/17 ENDELIG FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2017-2020 - KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
110/17 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - SKUDENES BRYGGERI AS
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
111/17 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 2. OKTOBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (31)
Protokoll
112/17 EVENTUELT FORMANNSKAPET 2. OKTOBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll