Møte i Formannskapet 28.08.2017 16:00

August 28 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
87/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
88/17 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 19.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
89/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR. JULI 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
90/17 UTGRAVNINGER KONGSGÅRDSPROSJEKTET PÅ AVALDSNES - EKSTRABEVILGNING
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
91/17 EKSTRA LÅNEOPPTAK - 2. HALVÅR 2017 - STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
92/17 PLAN FOR KARMØY NÆRINGSFOND
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
93/17 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA)
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
94/17 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 - 2021
Saksdokumenter med vedlegg (35)
95/17 SVAR - HØYRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR HAUGESUND KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
96/17 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 28. AUGUST 2017
Saksdokumenter med vedlegg (55)
Protokoll
97/17 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 28. AUGUST 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll