Møte i Formannskapet 12.06.2017 16:00

Juni 12 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
74/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.05.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
75/17 NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
76/17 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (3)
77/17 OVERFØRING AV VASKERIDRIFT TIL SOLSTEIN AS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (4)
78/17 VEA SYKEHJEM 2 - PLANLEGGING AV DRIFTSOPPSTART
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
79/17 SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING CAFE NELLY, AVALDSNES
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
80/17 SØKNAD OM SALGSBEVILLING GULATING ØLUTSALG KARMØY, BYGNES
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
81/17 LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
82/17 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (3)
83/17 KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2017-2020
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
84/17 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 12. JUNI 2017
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
85/17 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 12. JUNI 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
86/17 HUSØY - ETAPPE 15A
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll