Møte i Formannskapet 29.05.2017 16:00

Mai 29 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
56/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 24.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
57/17 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 15.05.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
58/17 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING 2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
59/17 KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
60/17 BUDSJETTREGULERING INDUSTRI- OG BOLIGFOND
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
61/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR. APRIL 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
62/17 DESTINASJON HAUGESUND OG HAUGALANDET AS
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
63/17 SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE OG DEN NORSKE FILMFESTIVALEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
64/17 ERVERV AV GRUNN - BORGAREDALEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
65/17 OMLEGGING AV TAKST- OG RABATTSYSTEM FOR T-FORBINDELSEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
66/17 BOLIGBYGGEPROGRAM 2016
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
67/17 HANDLINGSPLAN SLT FOLKEHELSE 2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
68/17 LOVLIGHETSKLAGE VEDRØRENDE SAK 52/17 TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (4)
69/17 LOVLIGHETSKLAGE VEDRØRENDE SAK 53/17 ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (5)
70/17 SPAR FRAKKAGJERD - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I FORBINDELSE MED NETTSALG I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
71/17 REVIDERT UTVIKLINGSPLAN FOR HAUGESUNDREGIONEN
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (2)
72/17 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 29. MAI 2017
Saksdokumenter med vedlegg (27)
73/17 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 29. MAI 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll