Møte i Formannskapet 24.04.2017 16:00

April 24 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
41/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.04.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
42/17 HAUGESUND LUFTHAVN - VEDTAK OM EKSPROPRIASJON
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
43/17 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE - MOTKONJUKTURTILTAK - TILLEGGSTILDELING FOR 2017
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
44/17 FULLMAKT - FUSJON MELLOM HAUGALAND KRAFT AS OG SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
45/17 KARMSUND HAVN IKS - OPPNEVNING AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I HENHOLD TIL NY EIERSTRATEGI
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
46/17 HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - OPPNEVNING AV VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I HENHOLD TIL SELSKAPSAVTALEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (2)
47/17 GODKJENNING AV EIERSTRATEGI FOR HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
48/17 LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
49/17 HALLKAPASITET I SONE 5
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
50/17 HELGANES MOTORSPORTSENTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
51/17 SPAR FRAKKAGJERD - SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL I FORBINDELSE MED NETTSALG I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
52/17 TJENESTETILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
53/17 ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (3)
54/17 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 24. APRIL 2017
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
55/17 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 24. APRIL 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll