Møte i Formannskapet 03.04.2017 16:00

April 3 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
35/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 06.03.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
36/17 INNFØRING AV NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIING OG TILSYN I BRANNOBJEKTER MED FYRINGSANLEGG
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
37/17 KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016 - 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
38/17 HØRINGSSVAR - HØRING AV HELSE2035 - STRATEGI FOR HELSE VEST RHF
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
39/17 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 3. APRIL 2017
Saksdokumenter med vedlegg (25)
Protokoll
40/17 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 3. APRIL 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll