Møte i Formannskapet 06.03.2017 16:00

Mars 6 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
24/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 20.02.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
25/17 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING PER 31.12.16
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
26/17 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
27/17 PLAN 673 - KOMMUNEDELPLAN FOR KOPERVIK
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
28/17 PLAN 674 - KOMMUNEDELPLAN FOR ÅKREHAMN
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (1)
29/17 PLAN 675 - KOMMUNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (1)
30/17 HØRINGSUTTALELSE - UTVIKLINGSPLAN FOR HAUGESUNDREGIONEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
31/17 SPAR VEA - SØKNAD OM UTVIDET ALKOHOLSALGSBEVILLING - NETTHANDEL
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
32/17 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TIL SLUTTET SELSKAP - HØYEVARDE FYRHOTELL
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
33/17 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 6. MARS 2017
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
34/17 EVENTUELT - FORMANNSKAPET 6. MARS 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll