Møte i Formannskapet 20.02.2017 16:00

Februar 20 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
16/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
17/17 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 06.02.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
18/17 MANDAT FOR PLANARBEID - RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
19/17 AKTIVITETSPLIKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
20/17 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING HOLMEN BRYGGE - BADEHUSET
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
21/17 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 20.02.2017
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
22/17 EVENTUELT FORMANNSKAPET 20.02.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
23/17 KOMMUNELAGERET BYGNES - BYGGEMODNING / NEDSPRENGNING AV AREAL
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll