Møte i Formannskapet 23.01.2017 16:00

Januar 23 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
9/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
10/17 BUDSJETT 2017 - RÅDMANN/STAB
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
11/17 SELSKAPSAVTALE FOR HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
12/17 FJORD MOTORPARK - POLITISK BEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
13/17 VEST-KARMØY LANDSKAPSVERNOMRÅDE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
14/17 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 23.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
15/17 EVENTUELT FORMANNSKAPET 23.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll