Møte i Formannskapet 16.01.2017 16:00

Januar 16 2017
Formannskapssalen
16:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
1/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 19.12.2016
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
2/17 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET 19.12.2016
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
3/17 FORSLAG OM KULTURMILJØFREDNING I SKUDENESHAVN
Saksdokumenter med vedlegg (14)
Protokoll
Behandling (2)
4/17 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
5/17 HØRING - OMKLASSIFISERING AV FYLKESVEGER TIL KOMMUNALE VEGER
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (1)
6/17 PLAN 5089 - OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
7/17 REFERATLISTA FORMANNSKAPET 16.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (32)
Protokoll
8/17 EVENTUELT FORMANNSKAPET 16.01.2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll