Møte i Kommunestyret 11.12.2017 18:00

Desember 11 2017
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
112/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.11.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
113/17 FJORD MOTORPARK - KLAGEBEHANDLING
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (2)
114/17 UNGDOMSRÅD I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
Behandling (1)
115/17 GODTGJØRELSESREGLEMENT FOR FOLKEVALGTE I KARMØY KOMMUNE - FORSLAG TIL ENKELTE JUSTERINGER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
116/17 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE - ENDRINGER AV PROSJEKTER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
117/17 UTREDNING SKOLEBRUKSPLAN SONE 2
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (3)
118/17 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2018
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
119/17 ETABLERING OG DRIFT AV DAGAKTIVITETSTILBUD TIL HJEMMEBOENDE PERSONER MED DEMENS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (10)
120/17 FORLENGELSE AV TREKKRETTIGHET (KASSAKREDITT) KR 100 MILLIONER
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (7)
121/17 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2018-2021
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
122/17 FOREBYGGING AV SELVMORD I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (5)
123/17 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2018 - 2021
Saksdokumenter med vedlegg (37)
Protokoll
Behandling (5)
124/17 STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2018-2023
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
125/17 PLAN 5088 - OMRÅDEREGULERING FOR RAGLAMYR BEREDSKAPSOMRÅDE -
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (2)
126/17 PLAN 4064 - DETALJREGULERING FOR STORTU, LITLASUND - 141/213 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (21)
Protokoll
Behandling (2)
127/17 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
128/17 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
129/17 BUDSJETTREGULERING - TILPASNING AV KONTORLOKALER - OPPVEKST- OG KULTURETATEN
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)