Møte i Kommunestyret 20.11.2017 18:00

November 20 2017
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
99/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 23.10.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
100/17 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV 2015-2019 - MARY ERENE HAUGE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
101/17 MØTEPLAN 2018 - FOLKEVALGTE ORGANER I KARMØY
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
102/17 EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE VIGSLER - ORGANISERING I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
103/17 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BARNEVERNTJENESTEN"
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
Behandling (1)
104/17 OVERTAGELSE AV RENOVASJON ETTER KONKURS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
105/17 NEDLEGGING AV AVDELING VISNES, AVALDSNES BARNEHAGE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
106/17 RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV PRIVATE BARNEHAGER
Saksdokumenter med vedlegg (6)
Protokoll
Behandling (2)
107/17 TILSTANDSRAPPORT FOR KARMØYSKOLEN - SKOLEÅRET 2016/17
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
108/17 SØKNAD OM INTERKOMMUNAL STØTTE HAUGALAND HESTESPORT ARENA
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (2)
109/17 PLAN 3040 - DETALJREGULERING FOR FAVNAMYRVEGEN - 64/899 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (15)
Protokoll
Behandling (2)
110/17 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 20. NOVEMBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
111/17 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 20. NOVEMBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll