Møte i Kommunestyret 18.09.2017 18:00

September 18 2017
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
70/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2017
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
71/17 EKSTRA LÅNEOPPTAK - 2. HALVÅR 2017 - STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
72/17 PLAN FOR KARMØY NÆRINGSFOND
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
73/17 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - "PSYKOSOSIALT SKOLEMILJØ"
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
74/17 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BARNEVERNTJENESTEN"
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
75/17 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - INTERKOMMUNALT ARKIV (IKA)
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
76/17 PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (33)
Protokoll
Behandling (3)
77/17 PLAN 3041 - DETALJREGULERING FOR STØLEN/EIDSBAKKENE - VA-TRASÉ
Saksdokumenter med vedlegg (10)
Protokoll
Behandling (2)
78/17 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 18. SEPTEMBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
79/17 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 18. SEPTEMBER 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll