Møte i Kommunestyret 19.06.2017 18:00

Juni 19 2017
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
44/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.05.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
45/17 INNBYGGERINITIATIV - GJELDER UTLEIEBOLIGER PÅ ØYGARDSHAUGEN
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
46/17 ÅRSREGNSKAP MED ÅRSBERETNING 2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
47/17 KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2016
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
48/17 BUDSJETTREGULERING INDUSTRI- OG BOLIGFOND
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
49/17 BUDSJETTOPPFØLGING PR. APRIL 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
50/17 NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
51/17 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER
Saksdokumenter med vedlegg (12)
Protokoll
Behandling (4)
52/17 OVERFØRING AV VASKERIDRIFT TIL SOLSTEIN AS
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (5)
53/17 VEA SYKEHJEM 2 - PLANLEGGING AV DRIFTSOPPSTART
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (4)
54/17 ERVERV AV GRUNN - BORGAREDALEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
55/17 REVIDERT UTVIKLINGSPLAN FOR HAUGESUNDREGIONEN
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (3)
56/17 OMLEGGING AV TAKST- OG RABATTSYSTEM FOR T-FORBINDELSEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
57/17 LIVSSYNSNØYTRALT SEREMONIROM
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (2)
58/17 DESTINASJON HAUGESUND OG HAUGALANDET AS
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
59/17 HANDLINGSPLAN SLT FOLKEHELSE 2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
60/17 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (4)
61/17 BOLIGBYGGEPROGRAM 2016
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (1)
62/17 PLAN 1018 - REGULERINGSPLAN FOR LAHAMMARODDEN ØST - 57/157, 300, 694
Saksdokumenter med vedlegg (13)
Protokoll
Behandling (2)
63/17 PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (20)
Protokoll
Behandling (3)
64/17 PLAN 2099 - DETALJREGULERING FOR SJØENVEGEN, ÅKRA - 15/120 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (8)
Protokoll
Behandling (2)
65/17 PLAN 5086 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KARTMYR - GANG- OG SYKKELVEG LANGS SVEIVAMYRVEGEN - 149/149
Saksdokumenter med vedlegg (22)
Protokoll
Behandling (2)
66/17 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 19. JUNI 2017
Saksdokumenter med vedlegg (9)
Protokoll
67/17 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 19. JUNI 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
68/17 VARSLINGSSAK
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
69/17 HUSØY - ETAPPE 15A
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)