Møte i Kommunestyret 15.05.2017 18:00

Mai 15 2017
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
27/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 20.03.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
28/17 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 - HEINE BIRKELAND
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
29/17 KARMSUND HAVN IKS - OPPNEVNING AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I HENHOLD TIL NY EIERSTRATEGI
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
30/17 HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS - OPPNEVNING AV VARAMEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I HENHOLD TIL SELSKAPSAVTALEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (3)
31/17 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - HÅNDTERING AV VARSLINGSSAKER
Saksdokumenter med vedlegg (5)
Protokoll
32/17 FULLMAKT - FUSJON MELLOM HAUGALAND KRAFT AS OG SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
33/17 INNFØRING AV NY FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIING OG TILSYN I BRANNOBJEKTER MED FYRINGSANLEGG
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
Behandling (2)
34/17 REGJERINGENS TILTAKSPAKKE - MOTKONJUKTURTILTAK - TILLEGGSTILDELING FOR 2017
Saksdokumenter med vedlegg (7)
Protokoll
Behandling (1)
35/17 HELGANES MOTORSPORTSENTER
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
36/17 LEIEAVTALE MED ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM LEIE AV NY IDRETTSHALL PÅ ÅKRA
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
37/17 HALLKAPASITET I SONE 5
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (2)
38/17 GODKJENNING AV EIERSTRATEGI FOR HAUGALAND BRANN OG REDNING IKS
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
39/17 ÅRSMELDING 2016 FOR NOROSUN SKJENKE- OG SALSKONTROLL VERTSKOMMUNESAMARBEID
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
Behandling (1)
40/17 KORRIGERING AV PUNKT H) SALGSTIDER I ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER 2016 - 2020
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
41/17 PLAN 4065 - OMRÅDEREGULERING FOR STUTØY - 86/79,220
Saksdokumenter med vedlegg (16)
Protokoll
Behandling (2)
42/17 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 15. MAI 2017
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
43/17 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 15. MAI 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll