Møte i Kommunestyret 20.03.2017 18:00

Mars 20 2017
Kommunestyresalen
18:00

Saker til behandling

Saksnr Tittel Saksdokumenter med vedlegg Protokoll Tidligere behandling
14/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 06.02.2017
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
15/17 BUDSJETTOPPFØLGING INVESTERING PER 31.12.16
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
16/17 AKTIVITETSPLIKT FOR MOTTAKERE AV SOSIALHJELP
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (3)
17/17 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON - BARNEVERNTJENESTEN
Saksdokumenter med vedlegg (3)
Protokoll
18/17 ÅRSMELDING 2016 - KONTROLLUTVALGET
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
19/17 ÅRSMELDING 2016 - ELDRERÅDET
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
20/17 ÅRSMELDING 2016 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll
Behandling (1)
21/17 HØRINGSUTTALELSE - UTVIKLINGSPLAN FOR HAUGESUNDREGIONEN
Saksdokumenter med vedlegg (2)
Protokoll
Behandling (1)
22/17 PLAN 3031 - DETALJREGULERING FOR SKÅR - 72/141 M.FL.
Saksdokumenter med vedlegg (17)
Protokoll
Behandling (3)
23/17 PLAN 2081 - DETALJREGULERING FOR STONGVEGEN 180, ÅKREHAMN - 15/950 MFL.
Saksdokumenter med vedlegg (34)
Protokoll
Behandling (4)
24/17 PLAN 488-3 - REGULERINGSPLAN FOR TRAFIKKHAVN VELDEØYANE - ENDRING - UTVIDELSE AV KAIAREAL MOT ØST- DEL AV 86/23 -
Saksdokumenter med vedlegg (11)
Protokoll
Behandling (2)
25/17 REFERATLISTA KOMMUNESTYRET 20. MARS 2017
Saksdokumenter med vedlegg (4)
Protokoll
26/17 EVENTUELT KOMMUNESTYRET 20. MARS 2017
Saksdokumenter med vedlegg (1)
Protokoll